ציוד שהשאירו הפורצים
ח"כ אביגדור ליברמן
דורון והלפרין
תומר ביטון עם אביו ואחיו בבידוד