חברי המקהלה
רכב נחמן מאומן הגיע לשכונה
ד"ר אייל דורון
מזירת האירוע
אלוני (באדום) וצוקר