מחפשים דירה במחיר שפוי בראשון לציון? אולי מפה תגיע הבשורה. רשות מקרקעי ישראל פרסמה מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה לבניית 692 יח"ד בבנייה רוויה, מסחר תעסוקה ומוסדות ציבור בשכונת החצבים, ראשון לציון.
1 צפייה בגלריה
אתר בנייה. בקרוב הדירה שלכם?
אתר בנייה. בקרוב הדירה שלכם?
אתר בנייה. בקרוב הדירה שלכם?
(צילום ארכיון: הרצל יוסף)
המכרז הוא חלק מתוכנית אשר פורסמה לתוקף לאחרונה, המייצרת חיבור אורבני בין השכונות החדשות המוקמות בשטח מחנה צריפין המתפנה: שכונת הרקפות, שכונת נרקיסים והפארק האזורי, לבין האזור הוותיק בעיר ראשון לציון - שיכון המזרח ממערב.
קראו גם:
בשכונה תוקם קריית חינוך אזורית וכן מבני ציבור בהיקף נרחב, הן לטובת השכונה והן לשכונות הסמוכות וזאת בנוסף לפיתוח שכונת המגורים נרחבת בלב אזורי הביקוש בבניה מרקמית של 5-30 קומות תוך עירוב שימושים המשלב מסחר ותעסוקה ושטחי ציבור.
המתמודדים על בנייה בשכונה, לפי תנאי המכרז, יחכרו את השטח ל-98 שנה, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש וחתימה על חוזה בנייה, בגין השטחים שפרטיהם ואפשרויות הבניה עליהם יפורסמו בחוברת המכרז.
השיווק הינו בהתאם לפרק משנה 7.4 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל על פיו ניתנת הנחה ממחיר הדירה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז. בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח לרשות מקרקעי ישראל.
המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 01/08/2022 בשעה 12:00 בצהריים. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.
מהי תוכנית מחיר מטרה?
במסגרת התוכנית המיועדת לזכאים, ישווקו דירות בשטח 60 מ"ר עד 150 מ"ר. מחירי הדירות יקבעו בהתאם לתנאי המכרזים, והעלות הכרוכה בהקמתו של הפרויקט, אך צפויים להיות נמוכים יותר בכעשרים אחוז ממחירי השוק.
תוכנית מחיר מטרה מיועדת לזכאים: חסרי דירה או משפרי דיור. כאשר "חסרי דיור" מוגדרים כזוגות נשואים או יחידים בני יותר מ-35, שאין ברשותם דירה (או זכויות בדירה) ולא היו להם כאלה בעשור האחרון.