שכונת רמת אליהו (צילום: יח"צ)שכונת רמת אליהו (צילום: יח"צ)
שכונת רמת אליהו (צילום: יח"צ)
ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל הכריזה בתחילת השבוע על חברת שיכון ובינוי נדל"ן כזוכה במכרז במסלול בינוי-פינוי-בינוי של רשות מקרקעי ישראל, שיצא בשיתוף עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, ועיריית ראשון לציון.
במסגרת המכרז תבנה חברת שיכון ובינוי נדל"ן 155 יחידות דיור בשכונת נוריות בראשון לציון, הנבנית על אדמת בסיסי צה"ל בצריפין שפונו. לאחר השלמת הבנייה, 48 מיחידות הדיור שייבנו יוקצו לטובת דיירי שכונת רמת אליהו הישנה אשר בניינם נכלל בפרויקט, ובחרו לעבור לשכונת נוריות מתוך ארבע השכונות שהוצעו להם.
במסגרת המכרז, נקבע כי הקבלן הזוכה יתחרה על מחיר הקרקע, תוך התחייבות המדינה לרכוש 48 יחידות דיור לטובת בעלי הדירות המתפנים מרמת אליהו, במחיר ובתמהיל שנקבע במכרז, ואילו יתר יחידות הדיור יימכרו בשוק החופשי.
מדובר בפרויקט הכולל 4 בנייני מגורים בני 9-12 קומות, אשר בנייתו תחל בקרוב בסמוך לגן בעברית שבשכונת נווה זאב, ובסמוך לבית הספר מקיף י"ג, שבשכונת נווה הדרים, שכבר נמצא בשלבי בנייה מתקדמים. השכונה תהיה מחוברת למרכז העיר בקו החום של הרכבת הקלה שנמצא בשלבי אישור, והבניינים בשכונה יהיו מחוברים למערכת האשפה הפניאומטית החדשה (ללא מגע ידי אדם וללא מטרדי רעש וריח). צפי האכלוס המתוכנן הוא בעוד כ-3.5 שנים.
במכרז זה שולבו 4 בניינים מרמת אליהו שבהם כל בעלי הדירות מעוניינים בפרויקט (100% הסכמות) וכבר חתמו על הסכם מול המדינה, באמצעות המנהלת העירונית שהוקמה בשכונה. על-פי ההסכם, כל דייר יקבל דירה חדשה בשכונת נוריות החדשה, במקום דירתו הישנה. לאחר אישור הועדה המקומית את היתר הבנייה, יחתמו הדיירים מול החברה הקבלנית על חוזה לקבלת הדירה החדשה, כאשר מפרט הדירה לא יפחת מהמפרט של יתר הדירות בפרויקט או מהמפרט הקבוע במכרז.
המסלול הייחודי גובש על ידי רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עם הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית והוא מציע את שיטת ה"מפתח תמורת מפתח". על-פי השיטה, המדינה משמשת כיזם, והרשות להתחדשות עירונית, באמצעות המנהלת העירונית, היא זו החותמת על הסכמים מול בעלי הדירות בבניינים המיועדים לפינוי-בינוי. המטרה בכך היא לדלג על שלב השכירות, ולהכניס את הדיירים ישירות לדירות החדשות, עוד לפני הריסת המבנים הישנים. מסלול זה נועד לפתור בעיות המתעוררות בפרויקטים של התחדשות עירונית בהם קיימים לעתים קשיים בהתארגנות הדיירים, עקב חוסר ודאות וביטחון של בעלי הדירות ביחס לקבלת הנכס החדש, וכן חוסר ודאות של היזם ביחס לזכויות הבנייה ועלויות הפרויקט.
"המכרז הזה הוא נדבך נוסף בדרך להפוך את פני השכונה ולשפר משמעותית את איכות החיים של תושבי השכונה" אמר דודו מנצור, ראש מנהלת פינוי בינוי ברמת אליהו ומוסיף "מכרז זה הינו השני שיוצא לפועל במסגרת פרויקט זה. במכרז הראשון, המדינה ועיריית ראשון לציון הובילו בנייה של שני בניינים בנחלת יהודה מערב, ובו זכתה חברת אשדר.
אל הבניינים צפויות לעבור 61 משפחות מרמת אליהו, ובימים אלה צפויה הוועדה המקומית לאשר את הבקשה להיתר הבנייה לחברה. בנוסף, מנהלת בינוי-פינוי-בינוי קיבלה מלמעלה מ- 1,100 בעלי דירות את כתב ההסכמה, ו-7 בניינים אשר בהם חתמו כל בעלי הדירות על כתב ההסכמה משולבים במכרזים הראשונים לבנייה".