סגן ראש העירייה ומחזיק תיק שפ"ע, אבי חיים, הגיש הצעה לסדר במסגרתה יוכשרו חניות מיוחדות לשעות הבוקר עבור הורים שצריכים להוריד את ילדיהם בסמוך לגני הילדים. "בלשכתי מתקבלות פניות רבות, וזאת לאור העובדה שאין חניה מוסדרת ומבוקרת מחוץ לגני הילדים ברחבי העיר", הסביר את ההצעה.
מצוקת חניה גדולה מצוקת חניה גדולה
מצוקת חניה גדולה
(המחשה: אביגיל קדם)
בהצעה, שבה אמורים לדון בישיבת מועצת העיר הקרובה, נכתב: "הגעתם של מרבית ההורים בשעות הבוקר לשם הורדת הילדים בגני הילדים, גורמת מצוקת חניה גדולה ועומסי יתר, המובילים אף סכנה בטיחותית לילדים ועוברי הדרך, הואיל וההורים מחנים את רכביהם בחניה 'פיראטית' על מדרכות / מעברי חצייה ואף בחניות פרטיות של דיירי הרחוב.
בראשון לציון יש כ־415 גני ילדים עירוניים, לא כולל גנים פרטיים, ומספר זה עתיד להכפיל עצמו בהמשך. ההורים מורידים את ילדיהם בגנים בין השעות 07:30 - 08:15 בבוקר (שעות עומס), בהן מרבית התושבים יוצאים לעבודתם. הואיל ובסמוך לגני הילדים, אין חניה המוסדרת לטובת זאת בלבד (העלאה והורדת הילדים), הדבר יוצר עומס רב ואף מצוקת חניה גדולה לדיירי הרחובות. כתוצר של אי־הסדרת החניות, ההורים מעמידים את רכביהם בצורה המהווה בראש ובראשונה סכנה הן לילדי הגן עם הורדתם ואיסופם והן לעוברי הדרך במקום.
אבי חייםאבי חיים
אבי חיים
(צילום פרטי)
"הם מקבלים דוחות באופן שוטף, עליהם הם מלינים בהמשך. הריני להעלות הצעתי כדלקמן: הכשרת חניות כולל תמרור, בסמוך לגני הילדים וזאת כפי שבוצע בבתי הספר בעיר, כאשר טווח השעות המתירות חניה הוא 07:30 - 08:15. אני סמוך ובטוח, כי עם אישור הצעה זו, אנו נבטיח את שלום הילדים, תוך הפחתת עומס התנועה הנוצר עם הורדת והעלאת הילדים בגני הילדים ושמירה על פרטיותם של דיירי הרחוב".