השטח המיועד להצבת המבנים | צילום: שירות מיינטהשטח המיועד להצבת המבנים | צילום: שירות מיינט
השטח המיועד להצבת המבנים | צילום: שירות מיינט
(השטח המיועד להצבת המבנים | צילום: שירות מיינט)
מכה להורים של ביה"ס ניצנים: ועדת הערר לתכנון ובנייה במחוז דחתה את טענותיהם וקבעה: "אין מקום להתלות את ההיתר".
בתחילת החודש הגישו כ־300 הורים לילדים מבית הספר התנגדות להצבת מבנים יבילים בשטח בית הספר. לטענתם, הדבר יפגע בסביבה ובתלמידי כיתות א'.
עוד טענו ההורים כי מתן אישור להפעלת המבנים פירושו "פגיעה בשטח המיועד לבית הספר בצורה קיצונית", דבר שהוא בבחינת "מעשה פסול".
"לא הובהר מדוע הטענות בנושא הסדר התנועה מביאות למסקנה שמדובר בהיתר שניתן בניגוד לתכנית. מכל מקום, ובכלל הנסיבות האמורות, לאחר כיון בתגובת הוועדה המקומית אין בטענות כדי להצדיק את התליית ההיתר כבר בשלב מקדמי זה. בדומה אין בטענה לגבי המדיניות בנושא הבנייה הירוקה כדי להצדיק את התליית ההיתר", נכתב בהחלטה.
בעירייה ביקשו להרגיע את חששות הורי תלמידי בית הספר ניצנים שהתנגדו למהלך והתקיימו מספר פגישות בהשתתפות מנכ"ל וסמנכ"ל העירייה, וכן עם בכירי הנהלת העירייה, הן בעירייה והן בשטח.
עוד ציינו בעירייה כי במסגרת נכונות העירייה להבטיח את זרימת התנועה ובטיחות הילדים, הסכימה העירייה להוסיף מפרץ חנייה נשק וסע, לפתוח בהמשך כניסה אחורית נוספת ולסלול שביל המוליך אליה ואף הגיעה להסכמה עם בית האבות הבולגרי שיאפשר להורי וילדי בית הספר וגני הילדים בניצנים שימוש בחניון התת קרקעי.