זו שנה שלישית שראשון לציון היא העיר היחידה בישראל המפעילה שירותי הצלה עד שעות החשיכה. בשאר ערי החוף בישראל נקבעת שעה מוגדרת (18:00-19:00) שבה עוזבים המצילים את המקום. בעקבות פניות תושבים, הוחלט בראשון לציון לתקצב את שירותי ההצלה עד לשקיעה.
שעות ההצלה בחופי הים בישראל קבועות מזה שנים. תחנות ההצלה נסגרות בשעה 19:00 בערב, כאשר בפועל החשיכה יורדת רק כשעה לאחר מכן ומתרחצים רבים עדיין נמצאים בחופי הים. כדי לא להרחיק את הרוחצים מהחוף או להתעלם ממצב שבו רוחצים רבים נשארים בים גם לאחר לכתם של המצילים, הוחלט בראשון לציון על הארכת שעות ההצלה.
בעירייה מסבירים שהם מודעים לכך שבתקופת הקיץ רבים מהמתרחצים מגיעים לחוף בשעות הפחות חמות שהן שעות הערביים, ולכן החליטו להיענות לפניות הרבות שהתקבלו מתושבים, ולתקצב את המשך שירותי ההצלה.
החל מהשבוע ועד ל-31.8.18 יפעלו שירותי ההצלה בחוף מספר 4, חוף תל יונה, עד השעה 20:00 בערב או עד שעות החשיכה (הקרוב מביניהם).
נזכיר כי עונת הרחצה נפתחה השבוע בשישה חופים מוכרזים. בכל עונה פוקדים את חופי הרחצה של העיר לא פחות מ-2.5 מיליון רוחצים, כאשר חודשי השיא הם כמובן מאי ויוני.