השבוע הגישה משפחה בבית המשפט המחוזי לוד עתירה נגד עיריית ראשון לציון בדרישה לבטל את היטל הפיתוח שנדרש ממנה בגין בנייה בשטח שבבעלותם. לטענת המשפחה, עבריינים השתלטו להם על השטח ובנו בו.
2 צפייה בגלריה
השטח אליו פלשו
השטח אליו פלשו
השטח אליו פלשו
(צילום: Govmap)
על פי התביעה, השטח היה בבעלות אב המשפחה שנפטר והוריש אותו לאשתו וילדיו. בשנת 2022 התקבלו אצל בני המשפחה דרישות תשלום עבור היטלי פיתוח מסוג סלילה ותיעול מטעם עיריית ראשון לציון ובה צוין: "במדידה שבוצעה לאחרונה בנכס נמצא כי נבנו תוספות בנייה ללא היתר".
המשפחה העותרת טוענת שלא ניתנה להם הזכות לטעון נגד הדרישות. בחודש יולי 2022 פנו לעירייה לבירור דרישת התשלום כשהם נכונים לשלם את רכיב המגרש או הקרקע, אך העירייה לא הייתה מוכנה להסיר את האיום בקיום הליכי גבייה מינהליים נגדם ולכן התשלום לא בוצע.
הם טוענים בתביעה שהבנייה במקרקעין בוצעה שלא בידיעתם, או אישורם או הסכמתם, וכי מדובר בבנייה שנעשתה על ידי עבריינים שפלשו למקרקעין והם כמחזיקים צריכים לשאת בהיטלים.
המשפחה טוענת שהם נמנעים מלגשת למקרקעין מתוך חשש לאלימות מצד הפולשים. לדבריהם, מדובר בכמה קרקעות בהן יש פולשים, והעירייה מודעת לכך.

2 צפייה בגלריה
עבריינים השתלטו על השטח
עבריינים השתלטו על השטח
עבריינים השתלטו על השטח
(צילום המחשה: shutterstock)

בשלהי 2018 המשפחה אף פנתה לעירייה וביקשה שתסייע בפינוי הפולשים, אך לטענתם העירייה לא פעלה בנושא. כעת הם טוענים בבית המשפט כי בית המשפט צריך לפסוק את ביטול דרישות התשלום עבור היטלי הפיתוח.

קראו גם:

מהעירייה נמסר: "מבדיקה שערכה העירייה עולה כי ישנה עילה לחיוב בהיטלי פיתוח, סלילה ותיעול לגבי מרכיב הקרקע ולגבי מרכיב הבנייה בנכס. חוקי העזר העירוניים קובעים כי החיוב חל על בעל הנכס. במקרה המדובר, העותרים הינם בעלי הנכסים, ומשכך, מוטלת עליהם חובת תשלום היטלי הפיתוח, ועליהם להסדיר את התשלום. הטענות בעניין הפולשים נולדו רק לאחרונה ולא הובאו בפנינו קודם, וזאת בעקבות הליכי גבייה שננקטו נגד הבעלים. תגובת העירייה לעתירה תוגש לבית המשפט".