ביה"ד הרבני הגדול סירב לכפות גט על הבעל, למרות שאשתו מנהלת זוגיות יציבה וחיים משותפים עם אחר. האישה נאלצה לוותר על פרטיותה והפיקה קלטת לוהטת יחד עם בן זוגה. לאחרונה, ורק לאחר הפקת הסרטון הלוהט, החליטו הדיינים מביה"ד הרבני בתל אביב לכפות גט על הבעל, והורו לו להתייצב מדי בוקר בביה"ד הרבני – ואם לא יעשה כן, ייאסר. הבעל מצידו עדיין מסרב לשחרר את האישה.
1 צפייה בגלריה
כפתה על הבעל גט באמצעות סרטון לוהט
כפתה על הבעל גט באמצעות סרטון לוהט
כפתה על הבעל גט באמצעות סרטון לוהט
(צילום המחשה בלבד: שאטרסטוק)
סכסוך הגירושין בין השניים פרץ לפני כ-5 שנים, והשניים פנו אל בית הדין הרבני האזורי בתל אביב בתביעות הדדיות. ביה"ד הרבני האזורי קבע אז, כי על הבעל לתת גט לאשתו, ועל האישה לוותר על כתובתה, ואז יוכלו הצדדים לדון בענייני חלוקת הרכוש אך הבעל סירב לתת לה גט. האישה המשיכה בחייה ואף מצאה בן זוג חדש.
קראו גם:
חרף הזוגיות החדשה והפומבית של אשתו, הגיש הבעל ערעור לבית הדין הרבני הגדול, ובו טען כי האישה לא הציגה עילות מספיקות לגירושין, וכי הוא מעוניין לשוב ולחיות איתה בשלום בית ולחדש את ימיהם כקדם. על כן, טען הבעל בערעורו, אין לכפות עליו גט. 
בית הדין הגדול קיבל את ערעורו של הגבר, וקבע כי ככל שהחלטת בית הדין האזורי למתן גט היוותה רק המלצה לגט, אין בית הדין הגדול מתערב בהמלצה זו, אך אם כוונת בית הדין האזורי הייתה לחייב את הבעל בגט, בית הדין מקבל את הערעור, מפני שעל פי הנתונים הקיימים אין עילה לחיוב בגט, רצונה של האישה כאמור וחייה עם בן זוג אחר, כמו סלידתה מבעלה הראשון, לא מספיקים גם בימינו אנו, מסתבר. 
בצר לה, פנתה האישה לעוה"ד חוה קליין, וזו הגישה בשמה תביעה חדשה לביה"ד הרבני האזורי בתל אביב ,ובה ביקשה להורות על גירושיי השניים וחיוב הבעל בגט והטלת סנקציות אם יסרב, והכל עקב ראיות חדשות שלא היו עד כה. 
מה הן אותן ראיות חדשות? האישה הציגה בפני בית הדין סרטון לוהט אותו צילמה יחד עם בן זוגה החדש, סרט שלא מותיר מקום לדמיון. כזכור, על פי ההלכה היהודית, בית הדין הרבני חייב להורות על גירושיי הצדדים במקרה שהוכח למעלה מכל ספק כי האישה מקיימת יחסי אישות עם גבר אחר ("זנתה תחת בעלה"). 
דייני בית הדין הרבני הנבוכים,  זימנו את הבעל לבית הדין על מנת שייצפה בסרטון עימם וייתן עמדתו, אך הבעל סירב לעשות כן וממשיך לדרוש שיחייבו את אשתו לשוב אליו. 
עקב כך, פסקו הדיינים, שאין טעם שהם יצפו בראייה החדשה לבדם, וכי סירובו של הבעל לצפות בסרט משמעה - הסכמה עם תוכנו. בשל כך, פסקו הדיינים, כי יש לחייב את הבעל בגט, וכל עוד יסרב לתת לאשתו גט מרצונו, עליו להתייצב מדי בוקר בבית הדין הרבני, ולבלות בו את שעותיו – עד שיועיל להסכים ולתת גט. הדיינים אף הוסיפו, שאם הבעל לא יתייצב בבית הדין מדי יום ביומו כפי שקבעו, הם יפסקו כי יש להשליכו לכלא.   
בימים אלה מחכה האישה להחלטת בעלה לשחררה מנישואיה, או לחלופין, להחרפת הצעדים של בית הדין הרבני כנגדו, על מנת שייאלץ לבסוף לעשות כן. 
"הפגיעה בפרטיותה של האישה ובאוטונומיה שלה על חייה האינטימיים, בשל הכוח שנתן המחוקק לשיקול דעת דתי שהוא היחיד שיכול לשחרר את מרשתי כיום מכבלי נשואיה לאדם אלים ומתעלל היא קשה ובלתי ניתנת להשלמה. כל מה שמבקשת האישה הוא שיותר לה להמשיך בחייה עם בן זוגה החדש, ויותר להם להביא ילדים לעולם ללא חשש לממזרות", אומרת באת כוחה, עו"ד חוה קליין.