מועמד חדש לרשות מועצת באר יעקב החל בסדרת מפגשי תושבים מדי ערב. שם הוא מציג את תכנית העבודה שלו: "באר יעקב - ממועצה לעיר".
בחודש האחרון מקיים פרנקו מפגשי תושבים ברחבי היישוב, ומציג את תוכנית העבודה שלו לעתידה של באר יעקב, אשר לדבריו זוכה לאהדה רבה בקרב תושבים. האהדה באה לידי ביטוי לטענתו במפגשי תושבים אשר מתקיימים מדי ערב.
מוטי פרנקו | יח"צ - תמונת הקמפייןמוטי פרנקו | יח"צ - תמונת הקמפיין
מוטי פרנקו | יח"צ - תמונת הקמפיין
(מוטי פרנקו | יח"צ - תמונת הקמפיין)
במפגשים, מדגיש פרנקו בפני התושבים כי בבחירות הללו התושב ורווחתו נמצאים במרכז. בתוכנית אותה גיבש לדבריו עם גורמי מקצוע ותושבים, שב וחוזר עקרון שינוי שיטת הניהול של המועצה בפני התושב ויצירת סדרי עדיפויות חדשים.
"באנו לעבוד בשבילכם" הוא עקרון מנחה, והתוכנית מבקשת לבצע שינוי אשר ישפר את הדיאלוג בין המועצה לתושב במטרה לייצר מערכת יחסים שקופה ומציאת פתרונות ברי קיימא לבעיות שעל הפרק.
"האמון, התמיכה והרוח הגבית שאני מקבל מתושבי באר יעקב, ברחובות, בחוגי הבית, ברשתות החברתיות, בטלפונים ובהודעות המגיעות אלי מידי יום ממלאות אותי במוטיבציה, בכוח ליזום, לעשות במטרה להוביל את באר יעקב קדימה ולממש את הפוטנציאל האדיר שלה", אומר פרנקו.
"אני בטוח כי יחד נוביל את באר יעקב לעתיד טוב יותר ונממש את כלל התכניות לחיזוקה ולהפיכתה לעיר משגשגת. כל תושבי באר יעקב מוזמנים למפגשים - לשמוע, להשמיע ולקחת חלק בשינוי שבדרך!", הוא מסכם.