גן נחום. צילום: אבי מועלםגן נחום. צילום: אבי מועלם
גן נחום. צילום: אבי מועלם
(גן נחום. צילום: אבי מועלם)
רגע לפני פתיחת שנת הלימודים, משרד החינוך מפרסם את רשימת בתי הספר העל יסודיים המצטיינים של ישראל. מתוך 288 בתי ספר, 8 שייכים לראשון לציון.
עובדי הוראה בבתי הספר שנבחרו זוכים לתגמול כספי דיפרנציאלי בהתאם להישגיהם בתחום הערכי, החברתי והלימודי, כאשר ברמה 1 זוכים לתגמול בגובה 8,451 שקלים ועד לרמה 4 שהתגמול בגובה 3169 שקלים.
אלה בתי הספר המצטיינים של ראשון לציון:
רמה 1:
מקיף א'- הגימנסיה הריאלית
מקיף ב'- ממלכתי דתי דורגו
רמה 2:
בית ספר חקלאי נחלת דורג
רמה 3:
מקיף ד' - גן נחום
מקיף ז'- רביבים
רמת 4:
מקיף ג'- העמית
מקיף ו' -יגאל אלון
מקיף ח'- חיים בר לב
"גאווה גדולה להימנות ברשימת בתי הספר המצטיינים בארץ", אמר ראש העירייה, רז קינסטליך "בתי הספר בראשון לציון מוכיחים שההצטיינות היא לא רק בלימודים אלא גם בערכים. תפקידה של מערכת החינוך בראשון לציון היא לא רק להוביל את התלמידים לקו הסיום עם תעודת בגרות, אלא גם שיהיו אנשים טובים יותר".
בחירתם של בתי הספר התקבלה על סמך חישוב שורת מדדים בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, וכן בהתאם לשיעור השיפור המשמעותי ביותר שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה להישגי שנת הלימודים תשע"ח.
מחזיקת תיק החינוך, סגנית ראש העירייה עו"ד ליאל אבן זהר, הוסיפה: "הישג מרגש ומרשים- להם, לעיר ולילדינו. בחירת בתי הספר המצטיינים וחישוב הסף נעשו במשרד החינוך על פי חישוב מדדים משולבים- בתחומים הערכיים, החברתיים והלימודיים, כלומר שילוב של בגרות ואיכות וציונים והתנדבות ומעורבות חברתית גם יחד, וכן משקל שיעור השיפור שחוללו מוסדות החינוך בהשוואה לשנה קודמת. לאור הישגיהם, עובדי ההוראה שבבתי הספר הזוכים יתוגמלו על ידי משרד החינוך".