הגעה לחדר מיון אינה חוויה נעימה, אך לפי נתוני משרד הבריאות, שבדק רכיבים שונים ומשמעותיים בחדרי המיון בישראל, נמצא מיון 'אסף הרופא' ראוי לאות הצטיינות, כך שלנזקקים לשירותיו יש על מי לסמוך.
צוות המיון ב'אסף הרופא'. מספר 1 | צילום: דוברות ביה"ח 'שמיר אסף הרופא'צוות המיון ב'אסף הרופא'. מספר 1 | צילום: דוברות ביה"ח 'שמיר אסף הרופא'
צוות המיון ב'אסף הרופא'. מספר 1 | צילום: דוברות ביה"ח 'שמיר אסף הרופא'
(צוות המיון ב'אסף הרופא'. מספר 1 | צילום: דוברות ביה"ח 'שמיר אסף הרופא')
השבוע הכריז משרד הבריאות שהמרכז הרפואי 'שמיר' אסף הרופא זכה כמצטיין מודל תמרוץ של משרד הבריאות 2018 בתחום המלר"ד (חדר מיון) בקרב המרכזים הרפואיים הגדולים בישראל.
רכיבי המודל שנבדקו כללו בין היתר: קיצור זמן ההמתנה עד לבדיקה רפואית, קיצור זמן המתנה עד להחלטה על אשפוז או שחרור, קידום תכניות מחשוב, עידוד הפעלת מערך לטובת המטופל ועוד.
ד"ר אסנת לבציון קורח מנהלת המרכז הרפואי 'שמיר אסף הרופא': "תודתי והערכתי לכל הצוותים שעושים לילות כימים במתן שירות רפואי מקצועי ואנושי הטוב ביותר למעלה מ - 140,000 מבקרים מדי שנה. חדר המיון הינו קו הטיפול הראשון בבית החולים והוא מהווה חוליה ראשונה בשרשרת הטיפול והודות לשיתוף פעולה עם מחלקות האשפוז הצלחנו להשיג תוצאות כה יפות".
צוות חדר המיון 'אסף הרופא'. יש על מי לסמוך | צילום: דוברות ביה"ח 'אסף הרופא'צוות חדר המיון 'אסף הרופא'. יש על מי לסמוך | צילום: דוברות ביה"ח 'אסף הרופא'
צוות חדר המיון 'אסף הרופא'. יש על מי לסמוך | צילום: דוברות ביה"ח 'אסף הרופא'
(צוות חדר המיון 'אסף הרופא'. יש על מי לסמוך | צילום: דוברות ביה"ח 'אסף הרופא')
בבית החולים מציינים שמאז כניסת לבציון קורח לתפקיד, לפני למעלה משנה וחצי, הוכנסו דגשים חדשים ונעשו מאמצים גדולים בנושא שיפור השירות למטופל, פתיחת מיון מהלכים חדש ושיפוץ חדרי הטריאז' (מיון ראשוני) לטובת המטופלים.